motoserce

  • Motoserce 2021

    Motoserce 2021

    MOTOSERCE nie jest organizacją, ani stowarzyszeniem. Jest Ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania. Naszą akcję dedykujemy przede wszystkim dzieciom. Organizatorami są kluby zrzeszone przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych oraz...