HomoMoralis w Teatrze Dramatycznym

Marta Miaskowska
?Próby rozstrzygania dylematów etycznych za pomocą dzieła sztuki. Współczesność przekazu audiowizualnego?

Praca zrealizowana na ASP Warszawa, Wydział Mediów i Scenografii
Mecenasem przewodu jest Grupa Radiowa Agory.
Promotorem: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz


WYSTAWA / SPEKTAKLE FILMOWE
czas trwania 1 seansu – 10min
Teatr Dramatyczny
Szatnia Maszynistów
1–8.12, godz. 18:00–19:00,
15–20.12, godz. 18:00–19:00

wstęp wolny

HomoMoralis, multimedialna instalacja Marty Miaskowskiej, realizacja dyplomu doktorskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest próbą refleksji nad współczesnym postrzeganiem dylematów etycznych. W tej pracy, jak w krzywym zwierciadle, odbija się obraz społeczeństwa bezrefleksyjnie przyjmującego miałką papkę medialną, społeczeństwa bezkrytycznego, którego sfera wartości uległa obecnie silnemu zachwianiu.


Praca Marty Miaskowskiej – przybierająca formę zbieraniny „okruchów życia”, które w nowym, multimedialnym wymiarze stają się pretekstem do rozważań nad ich istotą – dotyka tematów związanych bezpośrednio z życiem i śmiercią człowieka, a także z lekkością manipulowania tymi kategoriami we współczesnym świecie.

SŁUCHAJ ROCK RADIA