"Ranne Kakao": Dynamiczny piątek!

I Gala także była. Tradycyjnie.

SŁUCHAJ ROCK RADIA