HomoMoralis w Teatrze Dramatycznym

Marta Miaskowska?Próby rozstrzygania dylematów etycznych za pomocą dzieła sztuki. Współczesność przekazu audiowizualnego?

Praca zrealizowana na ASP Warszawa, Wydział Mediów i Scenografii Mecenasem przewodu jest Grupa Radiowa Agory. Promotorem: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

WYSTAWA / SPEKTAKLE FILMOWE czas trwania 1 seansu - 10min Teatr Dramatyczny Szatnia Maszynistów 1-8.12, godz. 18:00-19:00, 15-20.12, godz. 18:00-19:00

wstęp wolny

HomoMoralis, multimedialna instalacja Marty Miaskowskiej, realizacja dyplomu doktorskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest próbą refleksji nad współczesnym postrzeganiem dylematów etycznych. W tej pracy, jak w krzywym zwierciadle, odbija się obraz społeczeństwa bezrefleksyjnie przyjmującego miałką papkę medialną, społeczeństwa bezkrytycznego, którego sfera wartości uległa obecnie silnemu zachwianiu.

Praca Marty Miaskowskiej - przybierająca formę zbieraniny "okruchów życia", które w nowym, multimedialnym wymiarze stają się pretekstem do rozważań nad ich istotą - dotyka tematów związanych bezpośrednio z życiem i śmiercią człowieka, a także z lekkością manipulowania tymi kategoriami we współczesnym świecie.

SŁUCHAJ ROCK RADIA