Szukamy Mamy

REKLAMA
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.
REKLAMA

Jest to organizacja międzynarodowa, działająca obecnie w 135 krajach świata. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii - założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

REKLAMA

W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa od 1984 roku. Jego celem działalności jest, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa.

Obecnie w naszym kraju jest prawie 80 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, jedna piąta z nich nie wychowuje się w rodzinach, ale w instytucjonalnych formach opieki. Możliwe, że wiele z nich nigdy nie znajdzie mamy, bo brakuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Z Anną Dereszowską, ambasadorką SOS Wioski Dziecięce w Polsce, rozmawialiśmy o tym, co skłoniło Ją do wsparcia Stowarzyszenia oraz o aktualnie trwającej akcji "Szukamy mamy" - akcji mającej za zadanie zwrócić publiczną uwagę, że stale brakuje kandydatów na rodziców zastępczych oraz mającej ośmielić potencjalnych kandydatów do podjęcia decyzji.

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory