Szukamy Mamy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.

Jest to organizacja międzynarodowa, działająca obecnie w 135 krajach świata. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii - założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa od 1984 roku. Jego celem działalności jest, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa.

Obecnie w naszym kraju jest prawie 80 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, jedna piąta z nich nie wychowuje się w rodzinach, ale w instytucjonalnych formach opieki. Możliwe, że wiele z nich nigdy nie znajdzie mamy, bo brakuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Z Anną Dereszowską, ambasadorką SOS Wioski Dziecięce w Polsce, rozmawialiśmy o tym, co skłoniło Ją do wsparcia Stowarzyszenia oraz o aktualnie trwającej akcji "Szukamy mamy" - akcji mającej za zadanie zwrócić publiczną uwagę, że stale brakuje kandydatów na rodziców zastępczych oraz mającej ośmielić potencjalnych kandydatów do podjęcia decyzji.

SŁUCHAJ ROCK RADIA