Kawka Bis. Jak skorzystać z programu w 2022 roku?

REKLAMA
Kawka Bis to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.
REKLAMA

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

REKLAMA

NABÓR WNIOSKÓW

Wnioski można składać w trybie ciągłym, najpóźniej do 31 lipca 2022 roku, jednak wcześniej złożony wniosek to szansa na jego szybsze rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji! Nie czekaj, złóż wniosek już teraz!

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania

REKLAMA

DLA KOGO?

•       właścicieli mieszkania lub domu w Poznaniu       

•       wspólnoty mieszkaniowej

•       przedsiębiorcy

REKLAMA

•       najemcy mieszkania komunalnego, od osób prywatnych lub firm   

WARUNKI

•       posiadanie w nieruchomości w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane

•       uregulowany stan prawny nieruchomości

REKLAMA

KOSZTY KWALIFIKOWANE

1) koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi

a) koszt demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu;

b) koszt demontażu kotła c.o.;

REKLAMA

c) koszt demontażu pieca stałopalnego;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem,

3) kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.

4) kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

REKLAMA

5) kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;

7) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych albo instalacyjnych;

8) kosztów adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

REKLAMA

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

•       do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne

•       do 15 000 zł w przypadku  zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową

REKLAMA

•       do 20 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną 

Uwaga: nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych !!!

TERMIN REALIZACJI

Po podpisaniu umowy dotacyjnej, inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2022 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem – należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

REKLAMA

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć na trzy sposoby:

W Urzędzie Miasta Poznania

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska,

REKLAMA

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Poznania

REKLAMA

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

REKLAMA

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Pamiętaj!

najpierw złóż wniosek o dotację w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miastem;

REKLAMA

 wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;    

przed podpisaniem umowy o  dofinansowanie mogą odwiedzić Cię przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) jest sprawny piec na paliwo stałe.    

jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę i umowę najmu, inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego. Tzn. np. w przypadku ogrzewania gazowego niezbędne już uzyskanie pozwolenia na budowę bądź też zgłoszenia, w zależności od zakresu prac.  

Informacji udzielają pracownicy infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

REKLAMA

Szczegółów dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 61, 61 878 19 62, 61 878 19 63, 61 878 40 68. Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

UWAGA!

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany strych kopciuchów:

Jeśli posiadasz stary pozaklasowy piec centralnego ogrzewania masz czas do końca 2023 roku

REKLAMA

Jeśli posiadasz piece kaflowe masz czas do końca 2025 roku

Jeśli podpasasz piec 3 lub 4 klasy masz czas do końca 2027 roku

Wymienić piec możesz korzystając z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł  po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Nie czekaj – zrób to już teraz!

REKLAMA

Więcej informacji na www.poznan.pl/kawka

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory