Rock Radio wspiera działania Polskiej Misji Medycznej

Skala kryzysu humanitarnego w Ukrainie rośnie z każdą minutą. Nie możemy zostać temu obojętni. Przekaż datek na zakup najpotrzebniejszych środków medycznych, które trafią do szpitali na Ukrainie.

OFICJALNA ZBIÓRKA POLSKIEJ MISJI MEDYCZNEJ na facebooku:

Wszystkie informacje dostępne są również na stronie PMM: pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina

Pomóc możesz również przelewem: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA

Jak pomaga Polska Misja Medyczna?

SŁUCHAJ ROCK RADIA