"Pomysł na biznes " konkurs pod patronatem Radia Roxy

REKLAMA
Nagrody główne dla laureatów Konkursu to:30000zł   20000zł    10000zł  !!!
REKLAMA

Konkurs "Pomysł na biznes" jest projektem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

REKLAMA

Zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego a w szczególności społeczność akademicką (studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych) oraz  osoby, które zarejestrowały własną działalność gospodarczą do sześciu miesięcy od daty zgłoszenia się do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i nowoczesnych technologiach oraz komercjalizacja nowoczesnych technologii i wyników prac badawczo - rozwojowych.

W trakcie trwania Konkursu przekazujemy praktyczną wiedzę - w jaki sposób założyć własną firmę i jak finansować jej powstanie i rozwój, pomagamy w założeniu nowych mikroprzedsiębiorstw, utworzeniu przez nie nowych miejsc pracy oraz pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Konkurs składa się z 3 etapów:

REKLAMA

Etap I Pomysł - przyjmowanie i ocena zgłoszonych do Konkursu pomysłów. Zakwalifikowanie autorów najlepszych pomysłów do II etapu - "Akademia sukcesu". Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę Prezydenta Wrocławia.

Etap II Akademia sukcesu - przeprowadzenie szkoleń i wsparcie doradcze w zakresie opracowania biznesplanu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia dla półfinalistów (całodniowe w godzinach od 9.00 do 17.00) 14.12.2010 - Wizerunek małej firmy 22.12.2010 - Założenie firmy, podstawy prawne i organizacyjne działalności 06.01.2011 - Ochrona praw własności intelektualnej 12.01.2011 - Finanse, podatki, księgowość 18.01.2011 - Marketing w małej firmie 24.01.2011 - Ludzie w firmie

Etap III Biznes - start - Złożenie prac konkursowych w postaci biznesplanów, ocena i wybór najlepszych oraz przyznanie nagród.

REKLAMA

Nagrody główne dla laureatów Konkursu to: 30000zł, 20000zł, 10000zł.

Prezydent Wrocławia ufundował nagrody o łącznej kwocie 20 000 zł, które zostaną przyznane juz w pierwszym etapie konkursu autorom najciekawszych pomysłów na biznes.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Więcej szczegółów na www.pomyslnabiznes.edu.pl

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory