Avon i Feminoteka wystawiają #RachunekPrzemocy

REKLAMA
Objawy przemocy domowej nie zawsze są widoczne.
REKLAMA

Cel kampanii to edukacja i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy ekonomicznej. Badania pokazują, że aż 14% respondentów uważa, że wydzielanie pieniędzy partnerce lub partnerowi jest przejawem gospodarności i zainteresowania ogniskiem domowym. W rzeczywistości powinno wzbudzić nasz niepokój.   

REKLAMA

„Celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie, kontrolowanie, nadmierne krytykowanie wydatków, to przejaw przemocy. Niestety wciąż wiele osób, które doświadczają agresywnych, upokarzających zachowań w tym obszarze, nie wie, że ma prawo i może zwrócić się o pomoc." - mówi prezeska fundacji Feminoteka.

Przemoc ekonomiczna to działania, które mają wprowadzić kontrolę, pewnego rodzaju ograniczenie samodzielności i swobody podejmowania decyzji.

Branie pożyczek lub kredytów bez zgody partnerki lub partnera, kontrolowanie codziennych wydatków poprzez zbieranie paragonów, blokady i limity narzucane z góry ma kwoty do pozornie dobrowolnego zagospodarowania. 

Tego typu zachowania mogą doprowadzić nawet do znalezienia się w sytuacji bez środków do życia. 

REKLAMA

„Zwracamy uwagę na problem przemocy ekonomicznej ze względu na to, jak mało się o niej mówi i jak nieświadome jej istnienia jest społeczeństwo. To kolejny krok w ramach naszych regularnych działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą." - dyrektor generalna Avon Cosmetics

W ramach projektu firma planuje przekazanie około 1,35 mln dolarów, w skali globalnej, na wsparcie dla kilku organizacji, które zajmują się wspieraniem osób dotkniętych niesprawiedliwym traktowaniem. 

 Jeśli szukasz pomocy i bezpiecznego kontaktu z profesjonalistami wejdź na avonalert.pl lub avonkontraprzemoc.pl i dowiedz się więcej.   

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory