Ekologiczne ogrzewanie - sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie

REKLAMA
KAWKA BIS 2022 to realizowany od 2018 roku miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.
REKLAMA

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

REKLAMA

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania

DLA KOGO?

właścicieli mieszkania lub domu w Poznaniu

REKLAMA

wspólnoty mieszkaniowej

przedsiębiorcy

najemcy mieszkania komunalnego, od osób prywatnych lub firm

WARUNKI

REKLAMA

posiadanie w nieruchomości w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane

uregulowany stan prawny nieruchomości

KOSZTY KWALIFIKOWANE

1) koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi

REKLAMA

a) koszt demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu;

b) koszt demontażu kotła c.o.;

c) koszt demontażu pieca stałopalnego;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem,

REKLAMA

3) kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.

4) kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

5) kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;

REKLAMA

7) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych albo instalacyjnych;

8) kosztów adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po podpisaniu umowy dotacyjnej, inwestycję trzeba zrealizować i rozliczyć do 31.10 tego samego roku kalendarzowego.

REKLAMA

Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 • do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne
 • do 15 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową
 • do 20 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną

Uwaga: nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych!!!

NABÓR WNIOSKÓW

REKLAMA

Wnioski możesz składać w trybie ciągłym od dnia 2 stycznia do 31 lipca 2022 roku.

Wcześniej złożony wniosek to szybsze rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji!

TERMIN REALIZACJI

Inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2022 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem – należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

REKLAMA

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami możesz złożyć na trzy sposoby:

W Urzędzie Miasta Poznania

w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

REKLAMA

(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

REKLAMA

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Pamiętaj!

REKLAMA
 • najpierw złóż wniosek o dotację w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
 • nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miastem;
 • wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą odwiedzić Cię przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) jest sprawny piec na paliwo stałe.                        

jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego   współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę i umowę najmu, inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego. Tzn. np. w przypadku ogrzewania gazowego niezbędne już uzyskanie pozwolenia na budowę bądź też zgłoszenia, w zależności od zakresu prac.

Szczegółowych informacji dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 68, 61 878 40 61, 61 878 19 63. Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

Najważniejsze zmiany Programu w 2022 roku dotyczą:

 • zmiany terminu naboru wniosków od 2 stycznie do końca lipca,
 • zwiększonej kwoty dotacji w przypadku montażu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej produkującej energię na potrzeby pompy ciepła - 20 tys. zł oraz ogrzewania elektrycznego i instalacji fotowoltaicznej produkującej energię na potrzeby ogrzewania elektrycznego – 20 tys. zł
 • usunięto możliwość dotowania ogrzewania na olej opałowy
 • uproszczenia druków wniosków oraz rozliczeń i ograniczenie ilości wymaganych załączników.

TWOJE INFORMACJE

REKLAMA

Miasto realizuje program KAWKA BIS od 2018 roku w ramach którego mieszkańcy Poznania mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi (węglem i drewnem) na ogrzewanie bardziej ekologiczne (ciepło z miejskiej sieci, gazowe, elektryczne lub pochodzące z odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, elektryczne z ogniw fotowoltaicznych).

Od 2022 roku na ten cel będzie można dostać nawet do 20 000 zł, a procedura pozyskiwania dotacji została jeszcze bardziej uproszczona. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosku! Należy mieć na uwadze, że pozytywnie rozpatrzony może być wyłącznie kompletny wniosek, złożony ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. Regulacja ta wprowadza daty graniczne wymiany strych kopciuchów:

 • Jeśli posiadasz stary pozaklasowy piec centralnego ogrzewania masz czas do końca 2023 roku
 • Jeśli posiadasz piece kaflowe masz czas do końca 2025 roku
 • Jeśli podpasasz piec 3 lub 4 klasy masz czas do końca 2027 roku

Wymienić piec możesz korzystając z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

REKLAMA

Nie czekaj – zrób to już teraz!

Więcej informacji na www.poznan.pl/kawka

KRÓTKA HISTORIA PROGRAMU KAWKA

Miasto sukcesywnie od 2015 roku wspiera mieszkańców w działaniach jakim jest zmiana sposobu ogrzewania – ma to bezpośrednie przełożenie na lokalną poprawę jakości powietrza, ponieważ trwale likwidowane są tzw. kopciuchy. Od początku istnienia programu nie są dotowane nowe systemy grzewcze zasilane paliwami stałymi. Priorytetem miasta jest trwała eliminacja spalania węgla. Na przestrzeni lat program przeszedł szereg modyfikacji. Od 2019 roku w wachlarzu dotowanych inwestycji pojawiły się systemy oparte na OZE w postaci pomp ciepła, natomiast od 2020 roku finansuje się również systemy ogrzewania wykorzystujące instalacje fotowoltaiczne. Wspomniane sposoby ogrzewania od 2020 roku są znacznie wyżej dotowane od pozostałych – w minionych latach można było otrzymać aż 15 000 zł dotacji. Od 2022 roku wprowadzono kolejne zmiany w programie dotacyjnym aby jeszcze silniej promować rozwiązania oparte o OZE a kwotę dofinansowania zwiększono do 20 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi oraz ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię wyprodukowaną za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Dotacje skierowane są do osób fizycznych jak również przedsiębiorców.

REKLAMA

Poznań logoPoznań logo mat. prasowe

REKLAMA

SŁUCHAJ ROCK RADIA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Copyright © Grupa Radiowa Agory